1 december: Världsaidsdagen

World AIDS Day Ä Internationella aidsdagen uppmärksammar ett av världens största problem i nutid. Den 25-åriga epidemin som alla världens länder är drabbade av.

Vare sig det gäller befolkningsgrupper i hårt drabbade Afrika eller enskilda personer i västvärlden så har aids definitivt förändrat vår tillvaro. Det går dock att göra något åt situationen. Trots de dystra siffrorna finns det hopp. Riktade insatser mot riskgrupper, bättre behandlingsmetoder i kombination med information om sjukdomen och kamp mot diskriminering av sjuka har givit goda resultat i många länder.

Världssamfundet har i milleniemålen lovat att stoppa framfarten av aids till 2015, vilket World AIDS Campaign och World AIDS Day handlar om. Ett tema för World AIDS Day är “Håll löftet Ä stoppa aids! Ett undertema är “Take the lead” – Ta täten!

PMU InterLife tillsammans med svenska pingstförsamlingar/lokala partners arbetar mot hiv och aids, bland annat genom:
– Informationskampanjer i kyrkor, i samhället och i riskgrupper
– Medvetandegörande bland kyrkoledare, församlingsmedlemmar och ute i samhället
– Mikrokrediter, stöd till inkomstbringande aktiviteter för hiv-smittade
– Stöd till bildandet av organiserade grupper för hiv-smittade
– Rådgivning före och efter test, testning och psykosocialt stöd

Läs mer om hiv och aids:

Om PMU InterLifes arbete om hiv och aids

Två hivsmittade berättar

Susila lurade sin hallich och blev fri

UNAIDS – FN:s sida om hiv och aids