1 miljon kronor till Pakistan

Marcus Sönnerbrandt, pastor i Aspnäskyrkan i Järfälla säger:
– Hittills har omvärlden svikit. Insamlingsnivån ligger på 13 procent av insamlingarna till Haiti under samma tidsperiod. Ska vi också svika eller ska vi resa oss upp och göra skillnad för människor i nöd?

UD och nyhetsredaktionerna talar om en katastrof av bibliska dimensioner, men de olika organisationernas insamling till Pakistan går tungt. Trots det, i många pingstförsamlingar finns ett engagemang för de nödställda och dessutom sedan länge upparbetade kontakter som möjliggör en snabb och kvalitativ insats. Med PMU, Pingstmissionens utvecklingssamarbete, som samordnare  och med Aspnäskyrkan i Järfälla i spetsen,  tar nu de svenska pingstförsamlingarna krafttag för att hjälp ska nå fram till Pakistans folk.

Sedan tidigare pågår en insats genom PMU för att förse knappt 600 familjer med förnödenheter. I nästa steg är målet att nå 2000 familjer med hjälppaket.

Så här kan du hjälpa:

– Ge din gåva direkt via hemsidan. Klicka här!

– Besök vår kampanjsida. Klicka här!