15 000 får stöd i södra Etiopien

Hittils har det kommit in nästan fyra miljoner kronor till PMU:s insamling för Afrikas Horn. En stor del av pengarna har kommit från second hand-butiker och privatpersoner. Second hand-butiken i Tyresö står för rekordsumman 200 000 kronor!

PMU stöder och förmedlar insamlade medel till lokala partners i Etiopien och Kenya, dit även hundratusentals flyktingar från Somalia tillströmmar.

I Moyale distriktet i södra Etiopien arbetar PMU:s partner, EMWACDO, med en humanitär insats för cirka 15 000 personer. Läget är akut och fokus ligger inledningsvis på att förse nödställda med mat och rent vatten. Fem skolor kommer att förses med rent vatten som bidrar till att de kan fortsätta sin skolgång trots omständigheterna.

PMU:s partner, Free Pentecostal Fellowship in Kenya (FPFK), planerar insatser i regionerna Garissa, Meru och Isiolo i landets nordöstra delar. Hjälpen riktar sig först och främst till de mest utsatta. Dit hör barn under fem år, gravida kvinnor, handikappade, aids-sjuka och den äldre befolkningen. I målgruppen finns 600 av de mest utsatta hushållen i de tre områdena, där en stor del även behöver näringsersättning utöver mat. Cirka 3 600 personer kommer i första fasen att få hjälp med mat och 1600 med extra nutrition.

Utöver detta kommer bybor och nyckelpersoner att tränas i riskanalys, mat- och vattenlagring samt att hitta alternativa försörjningskällor och anpassning inför fortsatta klimatförändringar.

Stöd PMU:s insamling till Afrikas Horn: www.pmu.se/torka