Mc-ambulanser ska minska mödradödligheten

Att föda barn kan vara förenat med livsfara. Världen över har miljontals gravida kvinnor ingen tillgång till sjukvård eller möjlighet att ens ta sig till sjukhuset för att föda barn. Men nu kan det finnas en lösning. På landsbygden i flera länder i Afrika använder man mc-ambulanser för att köra gravida kvinnor till sjukhuset. Idén kom från den svenska organisationen Eezer och stöds nu också av PMU.

Det kan vara farligt att föda barn. 40 miljoner kvinnor föder barn varje år utan hjälp av mödrahälsovård. Situationen är som värst i länder som befinner sig i en kris.
Bristen på sjukvård, men också transporten till sjukhuset, är faktorer som påverkar mödradödligheten. Organisationen Eezer bidrar till en del av lösningen genom att utveckla och implementera billiga och säkra transporter till klinikerna. Genom motorcykelambulanser kör man gravida kvinnor som är redo att föda till sjukhuset, även i områden med dåliga vägar.
– Transporten till sjukhuset är ofta en flaskhals och påverkar mödradödligheten. Under projektuppföljningsresor med PMU så har vi mött väldigt många som berättat om hur de har förlorat unga blivande mödrar just för att man inte hunnit till klinikerna i tid. Eftersom jag åker mycket motorcykel i Afrika så låg lösningen med att utveckla motorcykelambulanser väldigt nära till hands, säger Lars Klingsbo, projektledare för PMU:s påverkansarbete och en av initiativtagarna till Eezer.

Burundi är ett av de länderna i världen med högst mödradödlighet. Per 100 000 födsel dör 548 kvinnor. För varje kvinna som dör finns det också upp till 30 kvinnor som får skador, infektioner eller drabbas av handikapp för att de inte fick den vård de behövde vid förlossningen.
Tillsammans med samarbetspartnern CEPBU i Burundi genomför PMU flera olika hälsoinsatser för att kvinnor ska få kunskap om risker vid graviditeter och förlossningar. Men också få tillgång till bra mödrahälsovård genom de hälsostationer som drivs av CEPBU. Förhoppningen är att på sikt kunna bygga 50 mc-ambulanser i Burundi som ska transportera blivande mammor till bra förlossningsvård.

Lars Klingsbo besökte nyligen Burundi och en av de kliniker som fått en mc-ambulans.
– En väldigt stor del av de kvinnor som ska föda barn i Burundi måste gå till fots. Eezer hade fått en förfrågan om att förse ett par kliniker med motorcykelambulanser för att underlätta för kvinnorna att komma till klinikerna. När jag besökte en av klinikerna uppe i bergen i södra Burundi så mötte jag en ung mamma som hade värkar. Det var hennes första barn och hon hade gått till fots tre kilometer för att komma till kliniken. Utanför på gårdsplanen stod en ny MC-ambulans. Det kändes skönt att veta att den nyförlösta mamman med sitt barn skulle slippa att gå de tre kilometerna hem, säger Lars Klingsbo.

En ambulans kostar 45 000 kronor att tillverka. I samband med Mors dag vill vi ge fler mammor möjlighet att transporteras till bra förlossningsvård! Ditt stöd behövs! 

Plusgiro: 900050-6
Swish: 9000506
Märg gåvan “Eezer”. 
Eller köp gåvobevis till Mors dag här

MATILDA NYAMAI