2015 – ett viktigt år för världens utveckling

Syftet med European Year of Development 2015 är att informera EU-medborgarna om EU: s utvecklingssamarbete, om vad EU redan uppnår som den största biståndsgivaren i världen och om hur ännu mer skulle kunna göras av medlemsstaterna och deras institutioner tillsammans. Mottot för året blir “Vår värld. Vår värdighet. Vår framtid.”

Då kommer man också att kunna mäta resultaten av Agenda for Change 1, som antogs för fyra år sedan för att reformera EU:s policy för utveckling.

Genom EYD2015 ska ett aktivt intresse skapas hos EU-medborgarna för utvecklingssamarbetet liksom en känsla av ansvar och möjligheter när det gäller deras deltagande i utformningen och genomförandet av politiken.

Liksom under tidigare europeiska år kommer informationskampanjer, konferenser, evenemang, och andra initiativ, samt studier och undersökningar på europeisk, nationell, regional och lokal nivå, pågå för att sprida information om EU: s utvecklingssamarbete och bjuda EU-medborgare att delta och bidra aktivt.

Arbetet sker i nära samverkan med medlemsstaterna och olika organ och kommittéer inom EU.

Läs mer här