300 000 kronor till PMU på Hjärtedagen

De kunder som sparar i Swedbank Robur Humanfond bidrar med två procent av sitt fondvärde till de organisationer som är anslutna. Sedan starten har PMU fått 7,4 miljoner kronor och i år är summan 300 000 kronor.

Swedbank Robur Humanfond är en svensk hållbarhetsfond, vilket innebär att företagen den investerar i tar ansvar för miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och affärsetik. Genom aktiv dialog och fältbesök granskars kontinuerligt vilket ansvar företagen tar för sina anställda och sin omvärld.

Fondmarknaden.se har utsett Swedbank Robur Humanfond till 2012 års fond i kategorin etikfonder. Humanfonden har också fått pris två år i rad av det franska konsultföretaget Axylia Conseil i samarbete med Morningstar.

Spararnas bidrag betyder mycket för verksamheten i de ideella organisationer som Swedbank samarbetar med. Det kan exempelvis handla om humanitära insatser, sjukdomsbekämpning, eller insatser för en bättre miljö.

Läs mer om Hjärtedagen här

Läs om etiskt fondsparande här