50 000 julkort till PMU…

Varför skänka så många julkort?
Ä När vi sålde delar av vår verksamhet så fick vi kvar ett stort julkortslager och sparade det bästa. Önskan var att de skulle gå till någon ideell organisation. En dag hamnade jag bredvid en pingstvän på flyget och blev övertygad när hon berättade om PMU:s verksamhet. På huvudkontoret fick jag veta mer och blev jag glad och imponerad över allt de gör.

Vem är du?
Ä Jag tycker mycket om konst och bilder och startade tillsammans med min fru Birgitta ett företag 1978, som bland annat försett svenska postkontor med kortprodukter.

Vad är det för julkort du skänkt och hur ska de användas?
Ä Det är ett 20-tal exklusiva svanenmärkta kort med traditionella julmotiv och tillhörande kuvertmotiv. Korten kommer bland annat att säljas via second hand-butikerna.

Vad hoppas du att julkorten ska betyda för PMU:s arbete?
Ä Att de blir till hjälp för människor som har det svårt, fattiga invånare i Afrika, katastrofdrabbade i Pakistan, barn som behöver få gå i skola. Berättelser jag tagit del av visar på människor vars liv förändrats genom insatser som gjorts.

Här kan du beställa julkorten: Gåvoshop