50 år med PMU i ord och bild

Lanseringen av boken En framtid och ett hopp Ä 50 år med PMU tidigare i vår, innebar startskottet för firandet av jubileumsåret runtom i landet. Genom foton och texter, berättas en historia fylld av både dramatik och målmedvetet arbete för förändra människors livsvillkor.

– Genom våra lokala nätverk har vi nått fram dit andra inte kunnat nå och stannat kvar där andra gått vidare och en viktig insikt av vårt arbete är att långsiktighet ger resultat, säger Niclas Lindgren, direktor för PMU.

Beslutet att starta pingströrelsens egen biståndsorganisation fattades under Predikantveckan 1964, och det första sammanträdet hölls den 3 april 1965. Strax därefter söktes och beviljades medel till det första utvecklingsprojektet från Sida.

I boken beskrivs bland annat arbetet för weenhayekfolkets rätt till sitt eget skriftspråk i Bolivia, den hittills största humanitära insatsen under kriget i Bosnien, och hur PMU som en av mycket få organisationer kunde komma in och arbeta i Nordkorea. Andra milstolpar är uppbyggnaden av Panzisjukhuset i DR Kongo och hur arbetet för funktionsnedsattas rättigheter i Sri Lanka startade.

– Det har varit både lärorikt och upplyftande att arbeta med boken. Jag har blivit insatt i hur synen på bistånd förändrats över tiden och fått en överblick över det fantastiska arbete som gjorts genom åren, säger Carolina Klintefelt, skribent och redaktör.

En rad individer porträtteras också. Några av dem är Juvelyn Gumal-In, eldsjäl för mangyanernas rätt till medborgarskap i Filippinerna, Fatma bint Said Muhammed, en drivkraft för människors försörjning och utbildning i Mauretanien och Jane Lanoi Parmuat som verkar mot könsstympning i Kenya. En annan är svenska Marianne Henriksson Holmström, känd och älskad för sitt engagemang för barns rättigheter i världen.

– Jag har slagits av hur mycket arbete som sker genom starka kvinnor runtom i världen. Bilden har växt fram av hur de brinner för sina uppdrag och målmedvetet jobbar vidare även i hård motvind, säger Caroline Klintefelt.

Beställ boken här