700 familjer får hjälp genom insamling

Räknat i siffror överstiger antalet drabbade i översvämningskatastrofen i Pakistan både jordbävningen i Haiti och 2004 års tsunami. Cirka 15 miljoner människor har förlorat land och levebröd, hundratusentals hus är förstörda.

Läget i Pakistan är fortfarande mycket svårt. 1 600 människor har omkommit och 15 miljoner människor är drabbade av de värsta översvämningarna i modern tid. PMU:s samarbetspartner Full Gospel Assemblies of Pakistan (FGA) gör en akutinsats i Dado och Hyderabad distrikten. Genom detta kunde man förse 500 familjer med husgeråd, hygienartiklar, myggnät och liknande.

Organisationen som har god erfarenhet av tidigare katastrofinsatser, bland annat i samband med flyktingströmmarna från Swat-dalen, samordnar sina insatser med andra aktörer verksamma i området. Samarbetet mellan PMU och FGA har pågått under 40 år och har fokuserat på både utvecklingsarbete och katastrofinsatser.

PMU har idag även beslutat att stödja ytterligare en annan insats i norra delen av landets som består i att dela ut matpaket till 210 familjer. PMU undersöker nu möjligheterna för en långsiktig insats beroende på hur mycket pengar som samlas in till katastrofen.

Så här kan du hjälpa:

– Ge din gåva direkt via hemsidan. Klicka här!

– Sms:a 50 kronor till insamlingen. Skicka texten PMU PAKISTAN till 72930.

– Du kan också sätta in din gåva på Plusgirokonto 90 00 50-6, märk betalningen “Översvämning Pakistan”.