75 000 internflyktingar på Sri Lanka

Krigets slutfas orsakade en svår situation för de 350 000 människor som tvingades fly undan stridigheterna på norra delen av ön. Nästan alla av dem flyttades med buss till det tillfälligt uppbyggt lägret som omvärlden uppmärksammade.

Idag är situationen annorlunda, majoriteten har kunnat återvända till sina hemtrakter, men fortfarande bor 75 000 personer kvar i detta enorma läger.
-Fortfarande kan många inte återvända, främst på grund av att vissa områden ännu inte är minröjda och andra har inte något hus att återvända till. I mitten av sommaren hoppas vi de flesta kunnat återvända, säger armé officer Brigadiar Galgamuwa, när PMU besöker lägret.

Det enorma lägret sträcker sig så långt ögat kan nå. Vita tält efter tält i ändlösa rader, däremellan uppbyggda vägar med djupa diken emellan. I dikets vatten står kvinnor och barn och tvättar sig. Lägret är ett samhälle i sig med skolor, fabriker, sjukhus, kyrkor, tempel och polisstationer.

PMU InterLifes samarbetspartner Fridsro inledde sin humanitär insats i lägret i april 2009. PMU InterLife och Sida stöttade med två miljoner kronor som främst gick till mat, kläder och mediciner till nästan 60 000 personer.
-Vår fördel är att vara en liten nationell organisation som kunnat åka fritt i lägret och se de behov som andra inte såg, förklarar Kumar Rasiah från Fridsro.
-Exempelvis såg vi att man saknade kärl att ta mat med. I lägret lagas maten i storkök, men flyktingarna hade inget att bära hem maten med. Vi byggde också upp en lekpark för att barnen kunde sysselsätta sig i denna svåra situation. Fortfarande besöker vi lägret regelbundet för att se vilka behov vi kan åtgärda, säger Kumar Rasiah.

-Personalen från Fridsro har ett stort hjärta, vi är mycket tacksamma för deras insats. De har ingen gömd agenda utan är här för att hjälpa folket, säger armé officer Brigadiar Galgamuwa.

FAKTA, SRI LANKA EFTER KRIGET:

President Mahinda Rajapaksa omvaldes vid valet i januari. Den 8 april i år hölls det första parlamentsvalet på Sri Lanka efter det att armén i maj förra året besegrat den tamilska gerillan LTTE. Omkring 350 000 människor drevs på flykt i samband med slutstriden av kriget. Konflikten bottnade i frågan om de 3,2 miljoner tamilernas rättigheter. Inbördeskriget pågick i 26 år och tog cirka 70 000 liv.