”Afrika är en rik kontinent men utbildningsnivån måste höjas”

Under nätverket UKIMAKA:s årsmöte i Yei, Sudan, i november höll PMU en workshop med fokus på kyrkliga ledares möjligheter och ansvar att lyfta olika utvecklingsfrågor för sina samhällen.
En av de frågor som kom upp var: “Är Afrika fattigt eller rikt?” Svaret från de kyrkliga ledarna, som företräder sju miljoner pingstvänner i Öst- och Centralafrika, blev att Afrika är rikt. Den stora utmaningen är utbildningsnivån. Den måste höjas för att det ska bli möjligt att ta tillvara rikedomarna och utveckla kontinenten.

PMU:s samarbetspartner i Uganda driver i nuläget 25 grundskolor. I samtalet framhölls det stora behovet av att satsa mer på utbildning och på att bygga fler skolor. På frågan om det verkligen är kyrkans och det civila samhällets uppgift, om inte staten borde ta det ansvaret, svarar Don Tumusiimi, ledare för en gren av pingströrelsen i Uganda.
Ä Ja, det är statens ansvar och i Uganda tar staten ansvar för utbildningsfrågan. I de lägre årskurserna är skolan fri men pengarna räcker inte till för att bygga tillräckligt många skolor. Det innebär att klasserna där är stora Ä 150 till 200 elever i samma klassrum är inte ovanligt, vilket försämrar kvaliteten på utbildningen. Här behövs kyrkan och civilsamhället som ett komplement.

Framför allt lyftes behovet av att satsa på grundskolan och på de första årskurserna av secondary school. Med utbildning följer möjlighet att ta till sig information för att bidra till utveckling. I högre årskurser är yrkesutbildning viktigt. Med praktisk utbildning kan man starta företag och bidra till fler arbetstillfällen.
Ä Utbildning är grunden för samhällets utveckling. Vi som kyrkor både vill och kan bidra på ett positivt sätt till detta, men finansieringen av skolbyggnader är ett problem, menade Don Tumusiimi. Tekniska färdigheter är viktiga. De skapar arbetstillfällen och för oss ut ur fattigdom.