Afrika fokuseras i framtidens bistånd

Större fokus på Afrika, mer påverkansarbete och en kraftig minskning av svensk utlandspersonal. Det är trender i PMU:s arbete, visar bidragsframställan till Sida för 2011-2013.

Ä Vårt arbete blir allt mer Afrika orienterat. Andelen vi söker till Afrika söder om Sahara ökar från 39 till 57 procent, berättar Niclas Lindgren, direktor. Även Mellanöstern/Nordafrika fortsätter växa.
Den svenska utlandspersonalen minskas drastiskt, från 120 till 10 tjänster 2011-2013.
Ä Det bottnar i att kompetensen och kapaciteten har ökat hos våra lokala partners, men också att varje svensk tjänst nu måste kopplas till ett specifikt projekt, vilket ökat kraven på analys och beskrivningar, säger Lindgren. Svensk personal ska ses som en metod bland andra, och därmed analyseras bland annat utifrån kostnadssynpunkt. Samarbetspartner får nu större frihet att välja metoder för sitt arbete.
Sidas finansiering av stipendier och bidrag för ungdomars praktik utomlands försvinner, liksom utbytesverksamheten.
Ä Vi hoppas kunna hitta nya sätt att ge stöd inom dessa områden framöver.

Verksamheten speglar att partners i Syd allt mer inser sin styrka och vikten av påverkansarbete för samhällsförändring.
Ä Vi vill satsa mycket på utbildning inom påverkansarbete. Samtidigt ställer de högre krav på oss i Sverige att göra mer inom påverkan, för att vara trovärdiga, vilket innebär en stor utmaning. Vi som pingströrelse har ju inte varit så aktiva på denna nivå själva.

PMU har satsat mycket på riktlinjer och stöd för hur man kan arbeta med mikrofinanser, och allt fler vill nu utnyttja denna möjlighet. Även engagemanget i miljöfrågor ökar hos samarbetspartner. En annan viktig förändring är att kraven på intern styrning, kontroll och resultatredovisning har ökat. Sidas nya riktlinjer har fått ett blandat mottagande från svenska pingstförsamlingar och lokala partner.

Rutinen för projektansökan har förenklats, vilket många uppskattar.
Ä Däremot reagerar man på de allt högre kraven från Sida, som gör det allt svårare för gräsrotsrörelserna. Vi för därför en dialog med Sida och andra svenska organisationer om kravbilden och farorna med den. Vi tror på folkrörelseengagemanget!