Afrikas horn

Vissa delar av regionen är starkt påverkade av klimatförändringar och drabbas av svår återkommande torka. Andra delar är mitt i eller återhämtar sig efter våldsamma konflikter. Många människor lever i fattigdom i samhällen med djupa klassklyftor och hög korruption.
Regionen behöver uppleva fred och hantera de klimatpåverkningar som drabbar befolkningen hårt.
Vi vill utmana dig att vara med. Så vi kan förändra världen, tillsammans!

Eftersom de länder PMU har projekt i har helt olika kontexter skiljer sig målen med arbetet åt. Även om majoriteten av våra samarbetspartners arbetar med hälsa, utbildning och försörjning, så är ligger också ett starkt fokus på att arbeta med miljöfrågor och konsekvenserna av klimatförändringarna. Arbete kopplat till demokrati och god styrning står högt på agendan i till exempel Etiopien.
Malin Canslätt är regionledare för Afrikas horn.

För kontaktinformation, se här.

Region - Afrikas horn Placeholder
Region - Afrikas horn