Afrikas horn

Vissa delar av regionen är starkt påverkade av klimatförändringar och drabbas av svår återkommande torka. Andra delar är mitt i eller återhämtar sig efter våldsamma konflikter. Många människor lever i fattigdom i samhällen med djupa klassklyftor och hög korruption.
Regionen behöver uppleva fred och hantera de klimatpåverkningar som drabbar befolkningen hårt.
Vi vill utmana dig att vara med. Så vi kan förändra världen, tillsammans!

De länder i regionen som PMU har projekt i skiljer sig mycket från varandra och arbetet i regionen skiljer sig från land till land.  Majoriteten av våra samarbetspartners i regionen arbetar med hälsa, utbildning och försörjning, men ett starkt fokus ligger också på att arbeta med miljöfrågor och konsekvenserna av klimatförändringarna. I Etiopien stor arbetet kopplat till demokrati och god styrning högt på agendan.
Malin Canslätt är regionledare för Afrikas horn.

För kontaktinformation, se här.

Region - Afrikas horn Placeholder
Region - Afrikas horn