Agnes Abuom: “Kyrkan är en viktig påverkanskraft”

Agnes Abuom, som själv hör till Anglikanska kyrkan, valdes nyligen till ordförande i Kyrkornas Världsråd, där hon gärna vill ha med Pingströrelsen. Hon har tidigare varit Afrika-president för Kyrkornas världsråd mellan 1999 och 2006.
Hon flydde från sitt hemland Kenya i slutet av 1970-talet och kom då till Sverige. Här började hon studera missionsvetenskap och disputerade i Uppsala med en avhandling om Kenyas kristna råd, “The Role of Non-Governmental Organizations in Development”.

Därefter arbetade hon en tid inom Kyrkornas världsråd innan hon återvände till Kenya där hon spelat en framträdande roll i arbetet på en ny konstitution. Genom åren har hon samarbetat med och arbetat för PMU, bland annat som facilitator, med BKGT-konferenserna och som moderator under Globalt ideologiskt forum och som författare till en rapport om jämställdhetsarbetet i tre afrikanska länder.

Beskedet att Sida sagt upp ramavtalet med PMU upplever hon som väldigt konstigt.

-Ja, verkligen, säger hon. Jag har genom åren sett PMU förändras från en humanitär organisation till en organisation som arbetar med bistånd, utveckling och påverkan. Inte minst i Kongo, Benin och Sudan har PMU bidragit till stora förändringar, inom exempelvis hiv/aids-området och kvinnlig omskärelse.

Hon lyfter också den påverkanskraft som kyrkan naturligt utgör i många afrikanska länder.

-Kyrkorna har influerat både undervisnings- och hälsopolitiken väldigt mycket, konstaterar hon och fortsätter:

-Det unika med kyrkan är att man har en infrastruktur, som gör att man når ut till många. Dessutom har man ett stort socialt kapital, det vill säga man har folket med sig, vilket inte gäller alla biståndsorganisationer.

Agnes Abuom tar aktivt del i fredsförhandlingarna om Sydsudan.
-Kyrkans roll i den processen är både viktig och respekterad, säger hon. Kyrkan är viktig i den nationella dialogen men bidrar också till uppbyggnaden av landet. Budskapen om frid och frid och försoning är viktiga och fundamentala i kyrkan.

Hon konstaterar att Sydsudan är ett land med traumatiserade invånare.

-Som jag ser det är det därför viktigt att kyrkan bygger upp kapacitet för att behandla och bota trauman. Kyrkan måste också vara beredd på stora humanitära insatser eftersom internflyktingar inte kan odla sin mark och alltså kommer att sakna skördar ett bra tag till. Jag uppskattar att det kan handla om en insats på tre år.

På Sveriges Kristna Råds årskonferens kommer Agnes Abuom bland annat att presentera Kyrkornas Världsråds nya missionsdokument “Together for Life.”