Sedan den 14 maj har tunga skyfall drabbat stora delar av Sri Lanka och orsakat översvämningar och jordskred. Mer än 350 000 människor har påverkats och 200 000 har evakuerats från sina hem till tillfälliga boenden. Ett 40-tal människor har dött till följd av ovädret. Men siffran väntas stiga.
Landet befinner sig mitt i monsunregnsperioden som brukar vara mellan maj och september, därför förväntas regnet fortsätta.
– Tyvärr har regnet inte slutat och människor i de drabbade områdena lever i rädsla, säger Kumar Rasiah, projektledare på Fridsro i Sri Lanka.

PMU genomför nu en akut insats som går via partnern Fridsro. Genom insatsen får människor tak över huvudet, mat och hygienartiklar.
– Tack vare det kontinuerliga stöd vi får genom våra generösa givare är det möjligt för oss att snabbt bistå de människor som drabbats värst av översvämningarna. Genom vår partner Fridsro kan vi vara först på plats, koordinera med regeringen och samverka med volontärer och andra aktörer. Detta innebär att drabbade människor får den hjälp de akut behöver, säger Jessica Hedman, humanitär programhandläggare på PMU.
– Ert stöd kommer att hjälpa tusentals människor som har förlorat allt, säger Kumar Rasiah, projektledare på Fridsro.

Fridsro finns även på plats långsiktigt, vilket innebär att de kan fortsätta bistå människor även efter den värsta katastrofen avtagit.

Stöd insatsen idag!
PG: 90 00 50 – 6, märk gåvan “Katastrof Sri Lanka”
SWISH: 9000506, märk gåvan “Katastrof Sri Lanka”