Akut insats i Burundi efter jordskred

Ihållande regn med översvämningar och jordskred som följd, ledde i går till mer än 60 dödsfall i Bujumbura, Burundi. Hundratals hus uppges ha kollapsat eller svepts iväg, vägar har blivit förstörda liksom grödor på åkrarna i det drabbade området.

PMU går nu in med en humanitär insats i samarbete med pingstsamfundet CEPBU, för att bistå där behoven är som störst.

PMU arbetar med alfabetisering, fortbildning av lärare och jordbruksprojekt i Burundi, tillsammans med bland andra Filadelfiaförsamlingen i Stockholm.

Ge en gåva på pg 90 00 50-6, eller gå in här
(märk ditt bidrag med Burundi)