Akut insats för människor på flykt undan IS

Terrorgruppen IS offensiv i norra Irak har orsakat massflykt som skapat akuta humanitära behov. PMU går nu in med en insats för att hjälpa de behövande. 

Omkring 3,3 miljoner människor har fördrivits på flykt inom Irak från IS brutala våld. Man uppskattar att 60 procent av dem har flytt till Dohuk området. Till följd av att man tvingats fly sina hem har många blivit arbetslösa och har nu problem med att försörja sig. De flesta internt fördrivna arbetar som diversearbetare och kan inte hitta mer än en eller två dagars arbete per månad, vilket är otillräckligt för att försörja sina familjer och få en stabil inkomst. Nästan alla kvinnoledda hushåll har ingen försörjningsmöjlighet alls i dagsläget och är därför är i stort behov av stöd för att kunna hitta självförsörjningsmöjligheter. Man beräknar att tusentals familjer är i behov av humanitär hjälp för att överleva. Många saknar helt pengar, mat och mediciner. Situationen är desperat. PMU samlar just nu in medel för att hjälpa de som är i allra störst nöd. Pengarna kommer slussas via vår partnerorganisation Tearfund som finns på plats i Dohuk.
– 400 internflyktingar kommer under åtta månaders tid ges möjlighet till försörjning. Projektet är ett pilotprojekt för att söka lämpliga alternativ för människor att kunna försörja sig själva, säger Jessica Hedman, humanitär handläggare på PMU.

Ge en gåva till arbetet:
PG 900050-6 märk gåvan “Irak”.

Swish 9000506 märk gåvan ”Irak”.

Matilda Hector