Akut läge i Filippinerna: PMU förbereder för humanitär insats

– Skadorna går ännu inte att överblicka efter denna stora katastrof. Vi förbereder just nu för en akut insats med mat, mediciner och förnödenheter i det värst drabbade området, säger Lennart Nolvall, koordinator för PMU:s humanitära arbete.

PMU:s sex egna second hand-butiker i Östersund, Örnsköldsvik, Umeå, Falun, Leksand och Trollhättan har beslutat att skänka dagskassor till insatsen i Filippinerna.

PMU stöder sedan flera år tillbaka ett utvecklingsarbete med ett minoritetsfolk på ön Mindoro. Detta område har klarat sig lindrigare än flera andra, men många människor tvingades söka skydd. PMU står i regelbunden kontakt med den nationella projektledaren som berättar att inga dödsfall rapporterats in i Mindoro Oriental och att människor nu börjar återvända till sina hem.

Till de hårdast drabbade områdena hör staden Tacloban i Leyteprovinsen där 95 procent av husen har förstörts och över 10 000 människor har mist livet. Totalt uppges miljontals människor ha blivit hemlösa. Behovet av mat och vatten är akut och plundring försvårar läget ytterligare.

Filippinerna är ett av de mest katastrofdrabbade länderna i världen med ca 20 cykloner per år samt större jordbävningar. PMU gör årligen humanitära insatser i landet.

Ge ditt stöd till katastrofens offer på plusgiro 90 00 50-6

Ge din gåva direkt via PMU:s webb HÄR, välj ändamålet Tyfon Filippinerna

SMS:a TYFON till 72 980 för att ge 50 kr och TYFON100 för att ge 100kr

Tack för din gåva, den behövs!