Akut matbrist på Haiti

Behoven är stora efter orkanen Matthews framfart på Haiti förra månaden. Närmre en miljon människor är idag i behov av akut mathjälp för att överleva. PMU gör en insats för de drabbade.

Tusentals människor har hittills dött i orkanen Matthew som drabbade Haiti i oktober. Vissa städer och byar har nästan utplånats. Skördar och livsmedelsreserver har förstörts och matosäkerheten är stor. 800 000 människor är idag i akut behov av matassistans för att klara sig, och mer än 112 000 barn är i riskzonen för akut undernäring. Behovet av rent vatten är också stort och kolera hotar just nu att sprida sig i landet. PMU gör nu en insamling för att hjälpa de drabbade.
– Vår insats kommer ge jordbrukare möjlighet att återställa skadade grödor. De ska också få utrustning, utbildning och försörjningsmöjligheter så att de kan säkra sin inkomst i framtiden. Vi behöver nu allt stöd för att kunna hjälpa dem, säger Niclas Lindgren, direktor för PMU.
Insatsen görs i samarbete med Assemblies of God Canada och sträcker sig över ett år.

Text: Matilda Hector