Till följd av de stora humanitära behov som uppstått i Sydsudan utökar PMU insatsen i landet. Tillsammans med pingstförsamlingarna Jönköping och Smyrna Göteborg pågår en insamling för att hjälpa de allra mest utsatta.

Sydsudan, världens yngsta land, lider av en av de värsta humanitära kriserna i modern tid, enligt FN. Konflikten i landet har gjort att närmare 4 miljoner människor tvingats fly sina hem och en miljon människor lider akut brist på mat och hotas av svält. Sedan juli 2016 har inbördeskriget i Syd­sudan eskalerat. Fredsförhandlingar har brakat samman och från att konflikten främst påverkade norra och södra delarna av landet, har oroligheter nu spridit sig och stridigheter pågår på flera håll. Konflikten i kombination med torkan har gjort att människor inte har kunnat bruka jorden och leva normala liv sedan inbördeskriget bröt ut, man saknar mat för dagen.

Omkring 70 000 människor i sydöstra Sydsudan, nyamgatomfolket, hotas av svält när torkan får skörden att slå fel för tredje året i rad. FN:s mattransporter kan inte komma in i det otillgängliga området.

Pingst Jönköping och PMU arbetar tillsammans för att hjälpa folket att röja en väg som ska göra det möjligt för mattransporterna att komma fram. Projektet är ett ”Food for Work”-program, där människorna i området själva deltar i arbetet i utbyte mot mat. Vägen är viktig, inte bara för akut nödhjälp, utan också för att på sikt kunna få igång handel och ett utbyte med omvärlden som ska kunna lyfta deras levnadsnivå.

Planer finns även att på sikt starta ett alfabetiseringsprogram i området, vilket också kommer att bidra till att höja levnadsnivån och skapa utveckling som kan förändra situationen på lång sikt. Hela området har ett stort behov av insatser utöver matutdelning, såsom skola, hälsovård, försörjning och fattigdomsbekämpning.

Men det behövs extern hjälp för att bistå med de resurser som behövs. Därför utökar PMU nu arbetet för att kunna nå ut med akut nödhjälp och startar upp fler humanitära projekt tillsammans SPC, Sudan Pentecostal Church, och ACROSS.

Tillsammans med pingstförsamlingarna Jönköping och Smyrna Göteborg pågår nu en insamling för att nå de allra mest utsatta.

Vill du hjälpa till?
SWISHA till 90 00 506, märk din gåva ”Ge hopp”.
SMS:a GEHOPP till 72980 för att skänka 100 kr.
Sätt in en gåva märkt ”Ge hopp” på PG 90 00 50-6
Ge en gåva direkt via webben

Läs om SVT:s “Korrespondenterna” som besökte projektet i september och se filmen via SVT Play.