Allt fler flyr från Burundi

250 000 burundier har flytt sedan april förra året visar nya siffror från UNHCR. Många har sökt skydd i närliggande länder. PMU har gjort flera insatser i grannländerna för att nå flyktingarna. Just nu pågår en insats i DR Kongo.

Våldet i Burundi pågår sedan 2015 och FN har rapporterat om flera kränkningar av mänskliga rättigheter.  President Pierre Nkurunziza har gjort uttalanden som tyder på att han kommer att försöka sitta kvar vid makten en fjärde mandatperiod, trots att det strider mot författningen, som anger två mandatperioder på presidentposten som maxgräns.

Hittills har hundratals dött i våldsamma protester och oroligheter i landet. Många har flytt till närliggande länder som DR Kongo, Rwanda, Tanzania, Uganda och Zambia. Idag befinner sig 1700 burundiska flyktingar i DR Kongo. Många lever i fattigdom på landsbygden och under svåra förhållanden. De flesta är unga kvinnor och barn. PMU har hittills gjort tre insatser för burundiska flyktingar. En i flyktinglägren i Tanzania med fokus på traumabehandling, och två i DR Kongo med fokus på nödhjälp och nutritionsinsatser. Nutritionsinsatsen pågår fortfarande och når närmre 900 undernärda barn och ett 100-tal gravida kvinnor.

MATILDA HECTOR