– Vi ser en generell trend i samhället att viljan att ge ökar. Människor vill vara med och göra gott. Det är fler som ger och fler ger mer, säger Elisabeth Hammarberg, kommunikations och insamlingschef på PMU. Hon tror att de insamlingsändamål som PMU lyft de senaste åren, som till exempel insatser för Syriens barn och för människor som drabbades av jordbävningen i Nepal, bidragit till det ökande givandet.
– Vi lever i en orolig värld med stora behov, men det finns också mycket gott. En av de sakerna är att många ser orättvisorna och vill vara med och hjälpa till och göra en insats.

Alla PMU:s givare är viktiga, oavsett om det handlar om en second hand-butik som ger stora summor pengar eller en enskild gåvogivare som ger en hundralapp eller två per månad.
– För PMU är det en enorm förmån att ha engagemanget från alla dessa människor med oss, individer som bär arbetet i sina hjärtan, säger Elisabeth.