Allt fler våldtagna söker vård vid Panzisjukhuset men hård kamp för finansiering av PMU:s projekt

Över 24 000 kvinnor har fått vård vid Panzisjukhuset genom det särskilda projekt som PMU startade 2004. Det handlar om kvinnor i åldern 4-80 år som utsatts för grova sexuella övergrepp, eller mödrar som vårdas för svåra förlossningsskador. Ett fåtal män har också fått vård till följd av det sexuella våldet.

– Många av de kvinnor som söker sig till Panzisjukhuset är så undernärda att de inte ens klarar att genomgå en operation. Därför får vi ofta börja med att ge dem näringsriktig kost, berättar Maria Stålgren. PMU:s handläggare för hälsa och mänskliga rättigheter i DR Kongo, som samordnar det projekt som omnämns i Läkartidningen.

Uppgifter i en rapport från FN i maj tyder på en ökning i det sexuella våldet mot flickor och kvinnor i regionen.

– Detta är svårt att belägga regionalt utifrån det projekt vi stödjer, men vi kan se att andelen kvinnor som söker vård efter sexuella övergrepp vid Panzisjukhuset har ökat från drygt 53 procent av det totala antalet patienter 2012 till närmare 60 procent hittills i år, säger Maria Stålgren. Dessutom har mycket små barn vårdats på sjukhuset efter brutala övergrepp. Två barn har avlidit till följd av skadorna.

Förutom själva vården, fysiskt och psykosocialt, ingår påverkansarbete och undervisning för att få en attitydförändring i samhället. Kvinnorna får också juridisk hjälp och stöd så att de kan bygga upp en ny framtid, exempelvis genom yrkesutbildningar.

Projektet fick tidigare stöd från Sida, men huvudfinansiär är sedan starten EU:s humanitära organisation ECHO. PMU står i dagsläget för 17 procent av budgeten, med insamlade medel.

Detta arbete har, under gynekologen Denis Mukweges ledning, uppmärksammats och lovordats internationellt. Samtidigt är det mycket svårt att få in de ekonomiska medel som behövs för att driva verksamheten.

Budgeten för projektet är 8,9 miljoner kronor, som ska räcka till vård av 200 kvinnor i månaden. Men sedan januari har antalet patienter legat på mellan 237 och 287 patienter per månad, vilket innebär att det saknas drygt en miljon kronor i årets budget för att fylla de behov som finns. ECHO har under de två senaste åren ökat sitt bistånd till projektet men har inte möjlighet att ge ett så stort bidrag för 2014. Därför söker PMU nya finansiärer för att kunna få in de tio miljoner kronor som behövs för att utveckla arbetet och driva det vidare under 2014.

– I dagsläget täcker vår budget knappt kärnverksamheten. Och för att vi ska få se en förändring i samhället, krävs en långt större ansträngning från omvärlden. Först då kan verksamheten planeras långsiktigt och större kraft läggas på förebyggande insatser, säger Maria Stålgren.

Läs mer om PMU:s arbete på Panzisjukhuset och i DR Kongo här

Ge en gåva till PMU:s arbete vid Panzisjukhuset på pg 90 00 50-6, eller genom att gå in här och välja “Panzisjukhuset.”

Läs artikeln i Läkartidningen här

Läs artikeln “Nu krävs politiskt svar på nödropet” i tidningen Dagen här

Skriv under en namninsamling för Kongos kvinnor här