Amani har fått en trygg plats att leka på

– Jag försöker bygga ett rum. Det påminner mig om mitt rum i Syrien.

Det säger Amani, 5 år, som sitter och leker med klossar. Hon är ett av totalt 733 flyktingbarn som fått hjälp genom World Vision Libanons PMU-stödda insats i Bekaa-dalen, Libanon.

Barnen får komma till så kallade Child Friendly Spaces – trygga platser där de för en stund kan glömma den oroliga världen utanför, få leka och vara barn.

Våldet i Syrien har drivit 3,2 miljoner människor på flykt, varav hälften är barn. Minst 1,2 miljoner syrier har flytt till Libanon, där de nu utgör en fjärdedel av landets befolkning. Detta sätter hård press på ett redan ansträngt samhälle.

“Flyktingar kommer ofta till grannländerna med knappt något mer än kläderna på kroppen. Ofta tar de sin tillflykt till områden där det redan råder stor fattigdom,” berättar World Vision Libanon i en rapport.

I en miljö där människor flyr för livet ökar risken för övergrepp, utnyttjande, försummelse och brott mot de mänskliga rättigheterna. “Vår erfarenhet är att i krissituationer är barnen mest sårbara för olika faror”, skriver WVL.

Genom insatsen har personal från WVL och flyktingar i lägren också utbildats för att identifiera olika risker och se till att barnen skyddas från dem, samt för att hjälpa familjer att lösa olika problem. Många flyktingar lider av psykologiska trauman efter allt det svåra de varit med om, och genom insatsen har över 350 personer refereras vidare så att de fått professionell vård.

– Behoven är stora och PMU förbereder nya insatser under detta år för att underlätta tillvaron för syriska flyktingbarn, säger Jessica Hedman, koordinator för PMU:s humanitära arbete.

Ge en gåva till Syriens barn här