Anmälan och program – förberedande PPS

Vår samling den 16 mars riktar sig till alla församlingar som har projektavtal och/eller samarbetsavtal med PMU, ordförandeförsamlingar samt regionrådsordföranden. Även pingstförsamlingar som är intresserade av att börja ett projektsamarbete med PMU är välkomna. Under samlingen kommer vi att arbeta i samtalsgrupper kring partner, varför ert deltagande är viktigt.

För anmälan och program till förberedande strategisk planering för pingstförsamlingar med PMU-samarbete gå in här