Arbetet mot könsstympning fokus på journalistresa

På lördag åker fem journalister och fotografer till Kenya på en studieresa till massajbyar där man jobbar mot kvinnlig könsstympning. De kommer besöka vår partner FPFK:s arbete i Namanga, men också träffa myndighetspersoner och FN-representanter i Nairobi som jobbar med frågan.

PMU:s pressansvarige Matilda Nyamai leder resan tillsammans med den lokala partnern FPFK. Förutom att man ska resa ut till byar runt Namanga där projektet är verksamt, kommer flera dagar även tillbringas i Nairobi. Där kommer gruppen möta landansvarig för FN:s organ UNFPA som jobbar med frågan nationellt, samt den statliga myndigheten ANTI-FGM board. Utöver detta kommer man besöka svenska ambassaden, träffa journalister verksamma i landet samt möta FPFK:s ledning för ett samtal om kyrkans roll i utvecklingsarbetet. Under dagarna i Namanga kommer journalisterna att få komma nära de som bor i byarna och de som jobbar aktivt med att förhindra den starkt ingrodda traditionen av könsstympning.
– Trots att könsstympning är olagligt i Kenya förekommer det fortfarande inom bland annat massajstammen. FPFK gör ett fantastiskt påverkansarbete för att förhindra och utbilda kring denna djupt ingrodda tradition. Kyrkan spelar en central roll i arbetet mot könsstympning, säger Matilda Nyamai, pressansvarig på PMU.

Med på resan som pågår i nio dagar är; Anna-Cajsa Torkelsson från Omni, Carina Holmberg från Sveriges Radio Ekot, Klas Lundström från utrikesmagasinet Global, Sandra Johansson från Omni, samt Fredrik Lerneryd frilansande fotograf bosatt i Nairobi.

* FPFK står för Free Pentecostal Church of Kenya.

FRIDA SCHÖLD