Årets skolpaket är här!

Enligt FN:s barnkonvention har alla barn samma rättigheter. Men alla barn får inte samma möjligheter. Skola lek, trygghet och mycket annat som vi ser som självklarheter är inte självklarheter för alla barn. Årets skolpaket berättar om romer i Serbien och då speciellt om Naddja som är tio år.

Varje år ger PMU ut ett skolpaket som genom reportage, film och kreativa uttryck vill öka barns nyfikenhet på sin omvärld. Materialet vill även ge barn konkreta redskap till att själva bli världsförbättrare på lokal såväl som global nivå.

Skolpaketet riktar sig till barn i mellanstadieåldern och kan användas i kyrkans barngrupper och i skolans undervisning.

Årets skolpaket innehåller tidningen “Kompis”, en affisch, en lärarhandledning samt en kortare film.

För mer information och beställning: www.pmu.se/skolpaketet