Arvet efter dig – en bättre värld

I PMU:s nya broschyr om testamenten kan du läsa om hur ditt arv kan vara med och förändra världen.

– Jag vill att mina pengar ska fortsätta vara med och bygga upp framtiden även när jag är borta, säger Kerstin, 85 år. Att ge till PMU känns tryggt, eftersom jag vet att pengarna når fram.

Tillsammans kan vi förändra världen. Det är det som är kärnan i PMU:s arbete. Varje dag ser vi människor som växer, utvecklas, tar nya steg och förändrar sina liv. Tillsammans får vi vara med och ge varandra stöd och resurser. Vi arbetar för en värld där alla människors rättigheter respekteras, där alla barn får gå i skolan, där fred och demokratiska värderingar får frodas och där livet levs hållbart för både människor och miljö.

Det är en stor inspiration för oss att se många människor bidra till det arbetet genom att vara med och ge till våra projekt. Ett sätt att göra det på är genom att komma ihåg PMU i sitt testamente.

Nu lanserar PMU en ny testamentesbroschyr där du kan läsa mer om vårt arbete. Du får också några praktiska råd om hur du upprättar ett testamente. Alla gåvor behövs, och ditt arv kan vara med och förbättra många människors liv under en lång tid framöver.

Läs mer och ladda ner eller beställ broschyren här.