Asienkonferens gav mersmak

I slutet på januari möttes fem av PMU:s största partners för Asien i Chiang Mai i Thailand för en vecka av utbildning, samtal och nätverkande. Resultatet – en önskan om mer mer utbyte och utbildning.

Det var partners verksamma i Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Filippinerna och Nepal som hade samlats i Chiang Mai i norra Thailand för en veckas gemensam konferens och nätverkande. Olika religiösa tillhörigheter fanns representerade inom organisationerna, men de hade alla en gemensam nämnare; de jobbar med minoriteters rättigheter.
– Vi tänkte att detta innebär goda förutsättningar för konferensen då de förmodligen har intresse av att diskutera liknande frågor, säger Laila Saleh, PMU:s fältkoordinator för Asien.

Flera representanter från PMU:s huvudkontor i Stockholm fanns på plats och höll i diskussioner kring tematiska områden som anti-korruption, jämställdhet, påverkansarbete och freds- och konfliktfrågor.
– Både jämställdhet och fred är centrala prioriteringar för PMU de kommande åren och därför är det intressant att höra hur våra partners redan arbetar med dessa frågor samt diskutera hur man kan jobba mer aktivt med detta, säger Laila Saleh.
– Under föreläsningen som handlade om fred, våld och konflikt insåg många att arbeta för fred inte enbart är relevant i ett samhälle där det pågår en öppen konflikt, det kan även handla om kulturellt och strukturellt våld i samhället.

Utifrån konferensen kom önskemål om fler kapacitetsstärkande åtgärder framöver och mer utbyte av erfarenheter.
– Vi kommer att fortsätta föra dialog och se vilka möjligheter det finns för detta inför framtiden, avslutar Laila Saleh.

Text: Matilda Hector