Återuppbyggnad för 7200 hushåll i Nepal

PMU:s samarbetspartner United Mission to Nepal, UMN, är nu nästan i hamn med den första akuta insatsen i Dhading, Nepal, där helikoptrar når avlägsna byar med mat, presenningar, husgeråd och filtar.

– Vi är mycket tacksamma till alla dem som gjort detta möjligt. Personal och frivilligarbetare, lokala företag och tjänstemän, samarbetspartner och givare över hela världen, säger UMN i sitt senaste nyhetsbrev.

Totalt beräknas katastrofen ha skördat över 8000 liv och 20 000 människor skadades. Över 480 000 hus har förstörts och 270 000 har skadats. Behovet av omvärldens stöd kommer att bestå länge.

Hittills har 1,5 miljon kronor kommit in till PMU:s insamling för Nepal. Genom
lokala samarbetspartner som har ett brett kontaktnät gick det snabbt att komma fram med hjälp dit många större organisationer inte nådde. Förutom med UMN, har PMU gjort en humanitär insats tillsammans med Grace Community Development.

Nu förbereder UMN för en andra fas av insatsen i Dhading med stöd från PMU. Bland annat får 7200 hushåll hjälp att bygga upp sina hus och sin försörjning, samt att reparera vägar och broar som förstörts. Man satsar också på insatser för bättre hygien och hälsa och lärandecenter där barn får möjlighet till skolgång. Kapaciteten att klara framtida katastrofer bättre ska stärkas genom information och utbildning.

– Vårt team inhandlar nu fröer och verktyg för byggnation och jordbruk, berättar UMN. Vi planerar att arbeta i fem områden i Dhading-distriktet där vi har väletablerade relationer och kompetenta lokala partners. Vi beräknar att denna fas av insatsen kommer att pågå i omkring två år.

____________________________

Så här gör du för att stötta insatsen i Nepal:

– SMS:a NEPAL till 72 980 för att skänka 100kr
– Ge en gåva via Swish till nummer 90 00 506
– Ge en gåva via Plusgiro 90 00 50-6. Märk gåvan Nepal.
– Ge en gåva via internet HÄR. Välj Nepal som ändamål.