Återuppbyggnadsarbetet pågår fortfarande i Nepal

Idag är det ett år sedan den första av två kraftiga jordbävningar skakade Nepal. Klockan 11:56 lokal tid den 25 april drabbades landet av en jordbävning med en magnitud på 7,8 på richterskalan. Flera byggnader i centrala Katmandu kollapsade och mer än trettio efterskalv fortsatte lamslå befolkningen det första dygnet. Den 12 maj inträffade ett nytt jordskalv som mätte 7,4 på richterskalan. Totalt miste 9000 människor livet och 18 000 skadades.
– När jag för någon vecka sedan besökte drabbade områden i Nepal fick jag bevittna hur man fortskridit med återuppbyggnadsarbetet. Människor bygger sakta men säkert upp sina liv igen, men behoven för externt stöd kvarstår. Trots att de nu gått ett år sedan jordbävningen inträffade bor de flesta i temporära byggnader, säger Jessica Hedman, humanitär handläggare på PMU.

PMU har i flera år jobbat med partnern UMN (United Mission to Nepal) som tidigt bistod de drabbade med hjälp. UMN hade som lokal aktör stor betydelse vid katastrofskedet, men även nu efteråt i återuppbyggnadsarbetet. Trots att de själva drabbades av jordbävningen, nådde de snabbt ut till otillgängliga byar och räddade liv genom sina insatser. Människor fick tak över huvudet och mat för dagen. Eftersom UMN även innan jordbävningarna jobbade i de drabbade områdena, finns de fortfarande kvar och är med och bygger upp samhällen. PMU stöttar återuppbyggnadsinsatsen tillsammans med EFK och ger medel till träning i byggnationen av jordbävningssäkrahus som ska kunna stå emot både monsunregn och vinterkyla.
– När en katastrof inträffat behövs det som förstörts inte bara byggas upp igen; det behövs byggas upp bättre så att inte samma katastrof inträffar igen. Därför ger vi stöd till att träna lokalbefolkningen i hur de kan bygga sina hus på ett säkrare sätt inför framtiden, säger Jessica.
Flera andra livsnödvändiga insatser genomförs också.
– Just nu stöttar vi ett holistiskt program som inkluderar flera sektorer som jordbruk och försörjning, infrastruktur såsom vägar och broar och stöd till bättre hälsa, säger Jessica Hedman.