Avdrag i deklarationen för gåvor slopas

Från och med den 1 januari försvann möjligheten för skattereduktion på gåvor. Den som regelbundet skänker pengar till PMU kan därmed inte längre få tillbaka på skatten vid sitt givande. Tidigare har de som skänkt minst 200 kronor per gåva och totalt 2000 kronor per år, kunnat göra avdrag i deklarationen. Men detta har nu tagits bort, med argumentet att man vill ha ett enhetligt skattesystem, där alla organisationer behandlas lika, eftersom inte alla organisationer omfattats av just denna förmån.
– Vi har gjort allt vi kan för att förhindra beslutet, men står nu inför faktum och kan bara beklaga att du som givare inte längre kan få ta del av den här förmånen, säger Elisabeth Hammarberg, Kommunikations- och insamlingschef på PMU.
Behovet av stöd är större än någonsin, och man hoppas att engagemanget och viljan att hjälpa inte påverkas.

De gåvor som skänkts under 2015 påverkas inte av beslutet, utan bara de gåvor som skänks under 2016 och framåt. De som hade rätt till skattereduktion för 2015, kommer få sina kontrolluppgifter senast under februari månad.