Avtal slutet mot sexuellt våld i DR Kongo

Avtalet är underskrivet av premiärminister Augustin Matata Ponyo och Zainab Hawa Bangura, FN:s särskilda sändebud i arbetet mot sexuellt våld i krigs- och konfliktområden.

Både rebellgrupper och soldater i regeringsarmén gör sig skyldiga till våldtäkter. Regeringen i Kinshasa har utlovat åtgärder för att förbättra säkerheten och ansträngningar för att lagföra skyldiga, uppger TT/AFP.