Bangladesh

PMU är en del av pingströrelsen – en starkt växande kyrklig folkrörelse som finns över hela världen.
Unga och gamla, församlingar, företag och föreningar krokar arm med våra många
samarbetspartners över världen för att skapa bestående förändring.
Vi vill utmana dig att vara med. Så vi kan förändra världen, tillsammans!

PMU är en del av pingströrelsen – en starkt växande kyrklig folkrörelse som finns över hela världen.
Unga och gamla, församlingar, företag och föreningar krokar arm med våra många
samarbetspartners över världen för att skapa bestående förändring.
Vi vill utmana dig att vara med. Så vi kan förändra världen, tillsammans!
Anna Maria Drew handlägger våra projekt i Bangladesh.

För kontaktinformation, se här.

 
 
 
 

Exempel på projekt

Byutveckling i Bangladesh

Byutveckling i Bangladesh

Projektet har som mål att kvinnor och barn i målgruppen ska uppleva en ökad jämställdhet och ökade försörjningsmöjligheter och genom detta få större inflytande i samhället. Till detta kommer också utbildning, hälsa och ett socialt skydd. För att få till stånd en bestående förändring måste vi arbeta mot många olika grupper i samhället, därför sker utbildning både för myndigheter, lärare i skolorna, kvinnorna och barnen samt deras familjer och grannar. Påverkansarbetet är en viktig del i projektet för att öka jämställdheten för utsatta kvinnor och barn.
Projekt: 11815011 Huvudområde: Byutveckling, kvinnor och barns rättigheter Samarbetspartner: Promoting Alternative Resources for Active Society Gazipur Finansiär: Projektet finansieras i samarbete med Sida vilket innebär att varje krona tiodubblas. Handläggare: Maarit Liljegren
Läs mer