Barnadödligheten fortsatt stor trots minskning

Enligt en studie som släpptes i maj har barnadödligheten i DR Kongo minskat med 30 procent i jämförelse med en tidigare studie från 2007. Trots denna positiva indikation så är barnadödligheten i DR Kongo högre än i grannländerna. Detta visar på ett behov av ett fortsatt koordinerat och strategiskt arbete bland de aktörer som jobbar med frågan, inklusive landets myndighet, för att uppnå ytterligare förbättringar.

Läs mer här:
Genuine Hope for the Survival of every Congolese Child

The Urban Disadvantage