Barnens rätt – vårt ansvar

1,25 miljarder barn har drabbats av stängda skolor på grund av pandemin. 30 miljoner befaras att aldrig gå tillbaka till skolan igen utan tvingas jobba istället. På grund av pandemin kommer en halv miljard att kastas in i fattigdom och som en lösning på stängda skolor och ekonomiska förluster är det fler flickor som gifts bort, utsätts för könsstympning, och barnprostitution och tonårsgraviditeter ökar.  

För att minska de här konsekvenserna och inte förlora en generation behöver vi mer än någonsin fortsätta fokusera på både långsiktiga och akuta insatser för barns framtid. PMU:s partner arbetar runt om i världen för att fler barn ska få möjlighet att gå i skola istället för att arbeta eller giftas bort, med hälsoinsatser och för att fler ska få tillgång till mat och vatten.  

Var med och stöd arbetet för barns rättigheter! 

KONSEKVENSERNA AV COVID-19
När vuxna kastas in i fattigdom och
 möjligheten att försörja sig och skaffa mat försvinner på grund av lock downs och restriktioner till följd av covid-19, då är det inte bara viruset som är ett hot mot barns säkerhet och utveckling, utan de konsekvenser som kommer utöver det. Brist på mat och vatten, utebliven skolgång och barns hälsa för att bara nämna de stora dragen. 

Några konkreta exempel på vad barn drabbas av är: 

 • Utebliven skolgång 
 • Uteblivna vaccinationer (vilket ökar risken för andra dödliga sjukdomar) 
 • Hunger 
 • Arbete 
 • Bortgifte 
 • Ökad könsstympning 
 • Barnprostitution 
 • Ökade tonårsgraviditeter 
 • Ökat våld i hemmet 

 

 • En halv miljard kommer att kastas in i fattigdom på grund av pandemin och 60-80 miljoner av dessa kommer hamna i extrem fattigdom. 
 • 6,7 miljoner kan hamna i allvarlig undernäring som följd av covid-19
 •  Antalet barn som lider av wasting (undervikt pga undernäring) kan öka fr 47 till 54 miljoner. 
 • 1,6 miljarder barn har drabbats av stängda skolor pga pandemin.
 •  Unesco fruktar att 30 milj barn aldrig går tillbaka till skolan utan blir arbetskraft 
 • Miljontals barn har inte fått ordinarie vaccinationer pga pandemin. 
 • 400 miljoner människor är i humanitärt behov som indirekt konsekvens av covid-19. 

Källor: Unicef, Unesco.

LÅNGSIKTIG FÖRÄNDRING 
PMU har olika projekt
 med fokus på barn i olika länder. Något som går igen i många är dock påverkan gentemot beslutsfattare, föräldrar och andra om vikten att låta barn gå i skola (och inte giftas bort, könsstympas eller arbeta). Några länder där det pågår är Togo, Nepal, Kenya och Zimbabwe.  

UTBILDNING
Att praktiskt bidra till skolgång genom undervisning på sitt eget modersmål, lärare, undervisningsmaterial med mera pågår bland annat i Bangladesh, Egypten och Pakistan. 

HÄLSA
För att bidra till barns hälsa pågår bland annat insatser i form av regelbundna hälsoundersökningar i skolor, fysiska hjälpmedel för barn med funktionsnedsättningar, hälsokliniker och sjukvård i tex Nepal, Burundi, Syrien, Tanzania och Kongo.  

MAT
I länder som Burundi, Uganda, Bangladesh och Tanzania pågår olika insatser för att motverka hunger, både i form av mat i skolan, nutritionsstöd och utbildningar för ungdomar om hur man får till ett hållbart levebröd. 

VATTEN
Några länder som fått tillgång till brunnar eller andra vatteninsatser är Sydsudan, Nepal, Etiopien och Kenya.  

GÖR DET MÖJLIGT FÖR FLER BARN ATT FÅ HJÄLP
Våra partner vittnar om hur barn påverkas både fysiskt och mentalt av situationen som råder i världen på grund av pandemin och det behövs mer resurser för att fler barn ska få tillgång till skola, mat, vatten och sjukvård när de behöver.  

Tack för ditt bidrag! 

 • Bli Barnens rätt-vän med bank-id! och stötta långsiktigt de insatser som görs för barns rättigheter 
 • Köp en gå-bort-present i vår gåvoshop
 • Sprid information om kampanjen.
 • Dela våra inlägg på sociala medier 
 • Använd vårt skolpaket i klassen eller söndagsskolan för att uppmärksamma barns situationer i världen
 • Starta en egen insamling till förmån för barns rättigheter genom att hålla en loppis, basar eller frukostevent
 • Handla secondhand i någon av våra butiker 
 

VAR MED I KAMPEN FÖR BARNS RÄTTIGHETER

Ge en gåva

Engångsgåva
Bli månadsgivare
Ge som företag

ANDRA SÄTT ATT GE

Plusgiro
900050-6
Märk din gåva “Barnens rätt”

swish
Skicka din gåva till 9000506, märk gåvan “Barnens rätt”.

Besök vår shop och köp en gåva som förändrar liv!