Bättre försörjning för 120 000 personer

Majoriteten av de projekt som PMU och olika samarbetspartner driver för att förbättra människors försörjning, finns i Afrika. De kvantitativt största resultaten kan ses i Centrala Afrika, där över 100 000 av deltagarna finns. Bildandet av grupper där man hjälps åt, har visat sig vara en nyckel till framgång. Det gör projekten hållbara och ger det stöd som behövs.

I de projekt som direkt eller indirekt går ut på försörjning riktar man sig till mycket utsatta grupper, som kvinnor, personer som lever med hiv/aids och analfabeter. Kvinnor utgör majoriteten av målgruppen. Utbildning inom områden som jordbruk, djurhållning, textilarbete eller företagande är vanligt och ofta arbetar man med mikrofinanser.

Projekten har visat sig föra med sig ökad demokrati, jämställdhet, hälsa, utbildning och bättre miljö. Från flera projekt rapporteras exempelvis att fler barn får gå i skola tack vare bättre försörjningsmöjligheter.

Grupper och små företag lever vidare, ett lokalt engagemang uppstår och hela byarna utvecklas.

Ett urval av resultat i korthet:

– Mer än 120 000 personer har fått hjälp till förbättrad försörjning.

– Mer än 3 200 grupper har bildats.

– 51 100 personer har fått ökade inkomster genom sparkooperativ i Rwanda.

– 200 kvinnor som levt i prostitution har startat företag i DR Kongo.

– 75 kvinnor med hiv/aids har blivit framgångsrika företagare i Etiopien.

– Hela byar förändras i Nepal genom ett helhetsgrepp där nya jordbrukskunskaper ökat mattillgången.

Fler resultat kommer att presenteras på hemsidan och i tidningen under sommaren och hösten.