Behov av ny strategi för fred och säkerhet

International Crisis Group gjorde i december en analys över vad som behövs för att kunna följa upp samarbetsavtalet för fred, säkerhet och samarbete för DR Kongo. Författarna efterfrågar en förnyad gemensam strategi.

Läs mer:
Congo: Ending the Status Quo