Benin

Benin räknas som en av Västafrikas mest stabila demokratier. Trots det står landet fortfarande inför stora utmaningar när det gäller jämställdhet och mänskliga rättigheter. Kvinnor och barn på landsbygden är särskilt utsatta grupper, med begränsad tillgång till god utbildning och ekonomiska resurser. Utrustade med rätt verktyg kan de få vara med och spela en roll i landets fortsatta utveckling.

 

Huvudsakliga arbetsområden: Jämställdhet, hälsa och barns rättigheter.
Här arbetar vi: PMU-stödda projekt genomförs av vår samarbetspartner BUPDOS i de södra delarna av Benin, både i stadsmiljö och på landbygden.
Så arbetar vi i Benin: Vi arbetar med att informera och stärka civilsamhället vad gäller mänskliga rättigheter, med särskilt fokus på jämställdhet, hälsa och barns rättigheter. Detta sker bland annat genom ett brett fokus på att utbilda kvinnor och stötta dem i att utveckla sin ekonomiska kapacitet och självständighet. Vi arbetar också mycket med att uppmuntra till konstruktiv dialog inom familjer, mellan män och kvinnor, och mellan föräldrar och barn. Alla våra projekt i Benin innehåller också komponenter för att ge verktyg till målgruppen att förstå och kunna utkräva sina rättigheter gentemot myndigheter och andra skyldighetsbärare.

Eva Skog handlägger våra projekt i Benin.

För kontaktinformation, se här.

 
 
 
 

Exempel på projekt

Sexuell och reproduktiv hälsa för ungdomar

Sexuell och reproduktiv hälsa för ungdomar

Ungdomar är särskilt utsatta för HIV och andra könssjukdomar i Benin, då de saknar kunskap om hur dessa sjukdomar smittar och hur de kan behandlas. Tillgången till pålitlig information är dålig, och dialogen mellan föräldrar och barn kring dessa ämnen är mycket svag. Projektet arbetar med att informera och utbilda ungdomar som i sin tur kan föra kunskaperna vidare. Man arbetar också med föräldrar för att förbättra dialogen inom familjen och bryta det tabu som finns kring frågor om sexualitet.
Projekt: 12215001 Huvudområde: Hälsa Geografiskt område: Vekky, Akassato, Zinvié, Sô-Ava (Benin) Samarbetspartner: BUPDOS (Bureau des Projets de Développement et des Œuvres Sociales) Finansiär: Sida Handläggare: Eva Skog
Läs mer
Utbildning för barn och familjer

Utbildning för barn och familjer

Projektets målsättning är att stärka barns rätt till utbildning, hälsa och att uttrycka sin åsikt. Detta görs genom att stärka lärarnas kapacitet att ge undervisning av hög kvalitet, genom att stärka lärares och föräldrars kunskap om barns rättigheter, och genom att medvetandegöra elever om deras rättigheter, särskilt rätten till utbildning. Föräldrar får också verktyg att genomföra påverkansaktioner för att myndigheterna ska ta sitt ansvar när det gäller alla barns rätt till utbildning.
Projekt: 12215021 Huvudområde: Utbildning Geografiskt område: Comé, Bopa (Benin) Samarbetspartner: BUPDOS (Bureau des Projets de Développement et des Œuvres Sociales) Finansiär: Sida Handläggare: Eva Skog  
Läs mer
Landsbygdsutveckling med fokus på jämställdhet

Landsbygdsutveckling med fokus på jämställdhet

Även om det pratas alltmer om jämställdhet i Benin har de flesta kvinnor begränsad möjlighet att delta i beslutsfattande, både i familjen och i samhället. Kvinnor och flickor har också sämre tillgång än män och pojkar till utbildning och ekonomiska resurser. Genom alfabetiseringsundervisning och kurser i ekonomi och företagande, stöd till inkomstgenererande aktiviteter och främjande av dialog mellan män och kvinnor arbetar projektet för att stärka kvinnors möjligheter att aktivt vara med och bidra till positiv utveckling – både för sina egna familjer och för samhället i stort.
Projekt: 12215011 Huvudområde: jämställdhet, försörjning Geografiskt område: Comé, Houéyogbé (Benin) Samarbetspartner: BUPDOS (Bureau des Projets de Développement et des Œuvres Sociales) Finansiär: Sida Handläggare: Eva Skog
Läs mer