Biståndsfolk strålade samman i Almedalen

Nio personer från PMU befann sig i Almedalen på Gotland i veckan för att mingla och gå på seminarier. PMU anordnade också två seminarier med paneldeltagare som bland annat kabinettsekreterare Annika Söder, tidigare Afrikakorrespondent Johan Ripås och Erik Lysén, internationell chef Act Svenska kyrkan.

– Det är intressant och bra att vara på plats. Man träffar mycket folk som brinner för de frågor som vi jobbar med, säger Johanna Litsgård Lebourne, kommunikations- och insamlingschef på PMU.
Trots att det var färre programpunkter i år, så var det ett späckat schema. Politiker, journalister, entreprenörer och biståndsorganisationer trängdes på gatorna. Konflikten och matbristen i Mali, kriget i Jemen, barn på flykt och kvinnor vid fredsprocesser, var bara några av de ämnen som diskuterades på biståndsscenen vid Sida i världen.

PMU hade sitt första seminarium på måndagen på temat ”Efter fredspriset – kvinnors utsatthet och aktörskap i konflikter”. Maria Bard, PMU:s tidigare expert i Kongo-frågan och det sexuella våldet, medverkade tillsammans med bland annat Marika Griehsel, journalist och filmare och Hans Linde, förbundsordförande RFSU. Kabinettsekreterare Annika Söder kom in på slutet och fick svara på vad regeringen gör i frågan om det sexuella våldet.
– Vi har gjort väldigt mycket genom Margot Wallström när hon jobbade i FN. Sedan vi kom till makten 2014 har vi arbetat väldigt mycket med humanistisk utrikespolitik. Bryter man ner det till delar, så finns motverkan till sexuellt våld i konfliktzon också som en prioriterad fråga. Mycket på grund av att det har jobbats med det i FN:s säkerhetsråd och EU. Vi försöker göra allt vad vi kan för att hjälpa de som överlever och få dem att hitta sin överlevnadskraft.
Vad är nästa steg nu?
– Vi har varit med i den här korta konferensen där man söker mer stöd för att motarbeta sexuellt våld i konflikt. Vi tittar också över delar av biståndet för att vi ska komma till rätt. Vi fortsätter också att verka för att personer som drabbats av sexuellt våld får sina sexuella och reproduktiva rättigheter tillvaratagna. Det är inom ramen för hur vi prioriterar sexuella och reproduktiva rättigheter, och där gör vi så mycket vi kan. Det finns otroligt mycket att göra. Det är idag en motviktsfråga tyvärr eftersom många stora ledare i världen kanske tänker mindre på jämställdhet och kvinnors roll än vad de borde, säger Annika Söder.

På onsdagen höll PMU sitt andra seminarium på titeln ”Det nya Afrika/Etiopien – civilsamhällets roll i fredsbyggande”, med fokus på Etiopien. Emebet Getachew, landchef i Etiopien för Life and Peace deltog i panelsamtal tillsammans med tidigare Afrikakorrespondent för SVT, Johan Ripås, Björn Hummerdal, politisk sakkunnig, för Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete på UD och Erik Lysén, internationell chef, Act Svenska kyrkan. Svenska kyrkan har precis som PMU fredsarbete tillsammans med kyrkor i Etiopien. Erik Lysén tror att kyrkan är en viktig aktör i fredsbyggandet i landet.
– Kyrkan är jätteviktig, för kyrkan har ett stort inflytande och legitimitet hos befolkningen. Det är ett religiöst land, många går i kyrkan, en del går också i sina muslimska församlingar. Så religionen är allestädes närvarande i människors liv, det är därför som kyrkan har en så viktig roll att spela för fred och för försoning. Och som också finns så tydligt i det kristna budskapet, säger Erik Lysén.

MATILDA NYAMAI