Biståndsministern välkomnar budskap i debattartikel

Förra veckan publicerade PMU en debattartikel i Svenska Dagbladet tillsammans med Denis Mukwege från Panzisjukhuset i DR Kongo och Diakonia. I artikeln efterfrågade man Sveriges agerande för fred och utveckling i DR Kongo och menade att Sverige nu har en unik möjlighet att agera, bland annat med tanke på det fredsavtal som slöts i Addis Abeba förra året. I artikeln skrev man “Det pågår flera viktiga processer i det konfliktdrabbade DR Kongo som kan bidra till förändringar. Sverige kan bli en radikal europeisk röst för Kongo, för att skapa verklig förändring.”

I helgen svarade biståndsminister Hillevi Engström på artikeln och håller till stor del med debattörerna. Hon, såväl som dem, menar att det just nu finns ett “unikt momentum att skapa långsiktig stabilitet, fred och utveckling i östra DRK och regionen”, och syftar både på fredsavtalet som slöts i Addis Abeba, men också det avtal som på senare tid slutits med rebellgruppen M23.

Sveriges regering tar under våren fram en ny resultatstrategi för biståndet till DRK. Men biståndsministern påpekar i artikeln att Sverige redan idag bidrar med flera viktiga utvecklingsprocesser i landet. “Vi bidrar till arbetet med reformer för att rättssystemet ska bli bättre, tydligare och mer tillgängligt Ä särskilt för sexualbrottsoffer. Vi arbetar med hälsoinsatser med inriktning på att motverka mödra- och barndödlighet och för omhändertagande av brottsoffer för sexuellt våld. Vi arbetar med Unicef för demobilisering av barnsoldater. Vi driver frågan om att förändra familjelagstiftningen så att kvinnor ska bli myndiga och inte längre diskrimineras legalt under sin makes “beskydd”, skriver hon på SvD Brännpunkt. Hon påpekar samtidigt att Sverige inte kan göra allt och att det är DR Kongos regering som bär huvudansvaret för utvecklingen i landet.

Du kan läsa artikeln här.