System för formella klagomål lanserat

– Syftet med det nya systemet är att det ska finnas en öppenhet där vi på PMU hålls ansvariga för att leva upp till våra åtaganden, säger Niclas Lindgren, direktor.

PMU arbetar ständigt för att höja kvaliteten och ansvarstagandet inom biståndsarbetet. Ett led i detta är medlemskapet i HAP International, som utvecklat en standard för ansvarsutkrävande.

Nu kan formella klagomål lämnas av de parter som upplever att PMU inte följer sina avtal eller att personalen inte lever upp till Pingsts uppförandekod för personalen.

Tanken är att detta också ska stärka ägandeskapet för insatserna hos samarbetspartner och framför allt målgrupperna för de olika projekt som PMU stöder. Samtidigt blir det ett sätt för PMU att lära och utveckla arbetet, och att förebygga och lösa olika problem.

PMU stöder också sina samarbetspartner i att utveckla egna system för klagomålshantering.

Systemet, som än så länge är i en testfas, beskrivs här

Läs mer om HAP International här