PMU söker jämställdhetsrådgivare

Jämställdhet är en av PMUs huvudprioriteringar för perioden 2015-2017. Som jämställdhetsrådgivare leder du ett globalt jämställdhetsprojekt som fungerar som en plattform för lärande inom PMUs nätverk av utvecklingsaktörer. Syftet med projektet är att bidra till lokala samarbetspartners pågående jämställdhetsarbete stärks och vidareutvecklas men även att PMU ökar sin kapacitet inom området. Tjänsten är placerad i Alvik vid PMUs huvudkontor.

Tidsperiod: Två år, tjänstperioden startar 1 juni 2015, eller enligt
överenskommelse. Anställningen är på 100 procent.

Sista ansökningsdag: 17 maj, 2015

Arbetsuppgifter:
– Projektleda PMUs globala jämställdhetsprojekt,
d v s administrera projektet, säkerställa att verksamheten löper enligt plan samt
löpande ansvara för resultatrapporteringen av projektet.
– Bidra till ett ökat lärande mellan projekt med jämställdhetskomponenter.
– Bidra till PMUs personals lärande, både sverigebaserad och vid fältkontor.
– Inom ramen för det globala projektet ta initiativ och utveckla PMUs jämställdhetsarbete, vilket relaterar till både det globala projektet och PMUs övriga verksamhet.
– Finnas med i relevanta nätverk/forum och säkerställa att PMU har uppdaterad kapacitet för att kunna bedriva ett relevant jämställdhetsarbete.
– Vara ett stöd i beredningen av kommande lokala jämställdhetsprojekt.
– Leda en referensgrupp som är kopplad till det globala projektet.
– Leda framtagandet av de material som kommer att användas inom ramen för projektet.

Läs mer om tjänsten här