Akut insamling till hungersnöden i Sydsudan

Till följd av de stora humanitära behov som uppstått i Sydsudan utökar nu PMU insatsen i landet. Tillsammans med pingstförsamlingarna Jönköping och Smyrna Göteborg görs nu en insamling för att hjälpa de allra mest utsatta.