Humanitär insats i Sydsudan utökas

Till följd av de stora humanitära behov som uppstått i Sydsudan utökar nu PMU insatsen i landet. Tillsammans med pingstförsamlingarna Jönköping och Smyrna Göteborg görs nu en insamling för att hjälpa de allra mest utsatta.

Sydsudan, världens yngsta land, lider av en av de värsta humanitära kriserna i modern tid, enligt FN. Konflikten i landet har gjort att närmare 4 miljoner människor tvingats fly sina hem och en miljon människor lider akut brist på mat och hotas av svält.

Sedan juli 2016 har inbördeskriget i Syd­sudan eskalerat. Fredsförhandlingar har brakat samman och från att konflikten främst påverkade norra och södra delarna av landet, har oroligheter nu spridit sig och stridigheter pågår på flera håll. Konflikten i kombination med torkan har gjort att människor inte har kunnat bruka jorden och leva normala liv sedan inbördeskriget bröt ut, man saknar mat för dagen.
– Vi går till marknaden och ber att få tvät­ta lökarna som ska säljas där så att vi kan behålla de ruttna som inte går att sälja för att tillaga mat åt våra barn, berättar Lilian Kujang för PMU:s personal när de nyligen besökte landet. Lilian är en av de omkring två miljoner människor som lever som internflyktingar i Sydsudan.
De som tidigare levt ett bra liv med försörjning och skolgång tvingas fly och hamnar i en situation utan mat och vatten.
Kyrkan dit människor ofta flyr när stridigheter bryter ut, har en enormt viktig roll i det här arbetet. Genom nätverket av kyrkor som finns i landet kan man snabbt bidra med nödhjälp när säkerhetsläget är för osäkert för att arbeta genom andra organisationer. Men det behövs extern hjälp för att bistå med de resurser som behövs. Därför utökar PMU nu arbetet för att kunna nå ut med akut nödhjälp och startar upp fler humanitära projekt tillsammans SPC, Sudan Pentecostal Church, och ACROSS. Mat och utsäde kommer att delas ut och en ny väg ska röjas för att nå ut till människor som annars inte skulle nåtts av hjälpen.

Tillsammans med pingstförsamlingarna Jönköping och Smyrna Göteborg gör PMU nu en insamling för att nå de allra mest utsatta.

Vill du hjälpa till?
SWISHA till 90 00 506, märk din gåva ”Sydsudan”.
SMS:a SYDSUDAN till 72980 för att skänka 100 kr.
Sätt in en gåva märkt ”Sydsudan” på PG 90 00 50-6.

Annelie Edsmyr och Matilda Hector