Bön för fred i Sudan i helgen

Pingstförsamlingar runtom i Sverige kommer i helgen att förenas med sina systerförsamlingar i Sudan i bön för en fredlig utveckling i Sudan. Manifestationen genomförs i kyrkornas olika gudstjänster.
PMU har också tagit fram en bönefilm som kan användas i samband med bönedagen/dagarna.

Kyrkornas Globala Vecka, som just nu pågår, har fått ett stort gensvar och en mängd olika satsningar genomförs på årets tema “Skapelsefred byggs inte med vapen.” Bland annat hölls i onsdags seminariet “Vändpunkt för Sudan,” om kyrkans viktiga roll för en fredlig utveckling i landet.

PMU:s bönefilm finns på: Bönefilm
Mer information om kampanjen Barnens rätt Ä vårt ansvar: Barnens rätt – vårt ansvar