Bönemanifestation för Kongo 16 december

Ett bönebrev går nu ut till svenska församlingar, som de kan läsa upp i sina gudstjänster.  PMU och Diakonia vill påminna Sveriges frikyrkor om det gemensamma långa band som finns till detta land och folk, och be om deras stöd i en mycket svårt situation.

I brevet står bland annat:

Under de senaste striderna i östra Kongo nås vi av vittnesmål om den djupaste hopplöshet hos befolkningen som upplever hur de övergetts och svikits. Inte bara av sin egen regering och sina politiker, av sin egen armé, polis samt giriga och makthungriga milisledare, utan också av FN och det internationella samfundet. Vi hör mödrar på flykt som uppgivet säger: “Vi orkar inte merÄ”.

På PMU:s hemsida finns också en bönefilm från DR Kongo som kan visas i samband med manifestationen.

Initiativet sker i samarbete med tidningarna Dagen och Sändaren som på olika sätt kommer att uppmärksamma situationen i landet veckan före den 16 december.

På kvällen den 16 december kl 16.00-18.00 hålls också en manifestation för Kongo i Norrmalmskyrkan i Stockholm. Initiativtagarna till den är olika aktörer som är involverade med arbeten i landet, där ibland annat PMU och Pingst – Fria Församlingar i Samverkan. Margot Wallström kommer vara en av huvudtalarna och olika artister uppträda.

Mer information kommer att finnas på PMUs och Pingsts hemsidor.

Se Dr Denis Mukwege berätta om varför våldet drabbar Kongo, och hur omvärlden kan hjälpa på You Tube