Bönemanifestation för Kongo 16 december

Initiativet sker i samarbete med tidningarna Dagen och Sändaren som på olika sätt kommer att uppmärksamma situationen i landet veckan före den 16 december.

På kvällen den 16 december kl 16.00-18.00 hålls också en manifestation för Kongo i Norrmalmskyrkan i Stockholm. Initiativtagarna till den är olika aktörer som är involverade i arbeten i landet, däribland annat PMU och Pingst. Margot Wallström kommer vara en av huvudtalarna och olika artister uppträda. Läs mer om manifestationerna och ta del av bönebrev och film här