Böneupprop för Kongo söndag 16 december

Ett bönebrev har i dagarna gått ut till svenska frikyrkoförsamlingar. PMU och Diakonia vill genom detta initiativ påminna medlemmarna om det gemensamma långa band som finns till DR Kongo och dess folk och be om stöd i den mycket svåra situation som råder.

I brevet står bland annat: “Under de senaste striderna i östra Kongo nås vi av vittnesmål om den djupaste hopplöshet hos befolkningen som upplever hur de övergetts och svikits. Inte bara av sin egen regering och sina politiker, av sin egen armé, polis samt giriga och makthungriga milisledare, utan också av FN och det internationella samfundet. Vi hör mödrar på flykt som uppgivet säger: “Vi orkar inte merÄ”.

– Bön och arbete för att lindra nöd hör ihop, såväl i Sverige som i Kongo. När våra partner nu ber om vår hjälp är det självklart för oss att sträcka ut vår hand. Vi tror att Diakonia och PMU har en unik möjlighet att mobilisera det gemensamma engagemanget inom våra kyrkor i bön för Kongo, säger Bo Forsberg, generalsekreterare för Diakonia.

Minst 130 000 invånare har drivits på flykt till följd av rebellgruppen M23:s framfart de senaste veckorna. Detta i ett läge där det redan tidigare fanns över en halv miljon internflyktingar i östra Kongo. Rapporter kommer om ständigt nya dödsfall i flyktinglägren och om hur läger attackerats och plundrats. Barn har skilts från sina föräldrar i samband med striderna och flickor och kvinnor har utsatts för övergrepp.

– Än en gång ser vi konsekvenserna av bristen på politisk vilja. Nu finns en tydlig förväntan från våra samarbetspartner i fält att vi lyfter situationen i Kongo inom de olika arenor vi finns med, för att verka för en hållbar fred i landet. Vi vill också uppmana våra svenska församlingar att stå upp för och vara stolta över ett bistånd som genom sin starka lokala förankring är både effektivt och långsiktigt, säger Niclas Lindgren, direktor för PMU.

Initiativet till böneuppropet sker i samarbete med tidningarna Dagen och Sändaren som på olika sätt uppmärksammar situationen i landet fram till den 16 december. PMU:s bönefilm från DR Kongo kan användas i gudstjänsterna.

För att ge en gåva till PMU:s Kongo-insamling gå in här

Läs om böneuppropet i Dagen här