Brist på finansiering för våldtäktsoffren trots uppmärksamhet

Filmen “The man who mends women – the wrath of Hippocrates”, där huvudpersonen är PMU:s sedan länge partner och vän på Panzisjukhuset, gynekologen Denis Mukwege, skildrar den verklighet som befolkningen i östra Demokratiska Republiken Kongo levt under i snart 20 års tid. Hur kvinnor och barn blir brutalt våldtagna, hur förövare år efter år går ostraffade, och hur Dr. Mukwege och hans kollegor med livet som insats, outtröttligt fortsätter behandla tusentals patienter årligen. Ofta med skador och trauman, som inte ens en film kan skildra.
– Projektet och sjukhuset har länge berättat om det sargade samhälle som Panzisjukhuset arbetar i, ett samhälle utan stöd för mental ohälsa, ett samhälle där de som varit med i väpnade strider inte har något rehabiliteringsprogram att ta del av, säger Maria Stålgren, projektledare hälsa och mänskliga rättigheter samt handläggare för SSV-projektet, PMU.

– Klicka HÄR för att ge ditt stöd till sjukhuset! –

Filmen som lanseras i dagarna och som är producerad av den prisbelönte belgiske dokumentärfilmaren Thierry Michel, följer Dr. Mukwege i arbetet med att operera offer för sexuellt våld på Panzisjukhuset. Under det av PMU arbetsledda SSV-projektet (Survivors of Sexual Violence), har mer än 20 000 patienter fått vård på Panzisjukhuset till följd av våldtäkt, sedan 2004. Bara under 2014 tog man emot 44,2 procent av alla kända våldtäktsfall i Syd Kivu. Av totalt 1670 patienter som fick vård för sexuellt våld under 2014, var 84 (5 procent) barn under 10 år. Utan Panzisjukhuset hade många aldrig överlevt.
– Det finns ingenstans i Syd Kivu där den riktigt högspecialiserade gynekologiska kirurgin kan utföras. Det gäller för småflickorna som varit sexuellt våldsutsatta, men även för de kvinnor med svåra gynekologiska problem, som är resultatet av obefintlig mödra- och förlossningsvård. Panzisjukhuset bär en stor börda, säger Ellinor Ädelroth, före detta projektledare för SSV-projektet, med stationering på Panzisjukhuset.

Ända sedan start har EU:s humanitära fond ECHO, delfinansierat SSV-projektet som betalar för vården av patienter som utsatts för sexuellt våld eller som lider av svåra gynekologiska besvär. ECHO anser att projektet nu bör fasas över från att ha varit ett humanitärt projekt till att bli ett utvecklingsprojekt och kommer därför fortsättningsvis bara att stödja vården till viss del. Som en del i detta har PMU nu efter elva år valt att lämna över ansvaret för projektet till sjukhuset. Men det har varit svårt att hitta finansiärer och PMU kommer därför gå in med mer pengar än någonsin för att patienterna inte ska drabbas. Bara i år kommer PMU ensamt att samla in 7,3 miljoner kronor till sjukhuset och för att inte behöva stänga ner projektet, har sjukhusledningen varit tvungna att minska antalet patienter.  
– Till följd av minskande totalresurser är antalet som kommer att kunna tas emot reducerat till 2000 jämfört med 3000 under 2014. Dessutom kommer det bara bli fråga om fisteloperationer och inte annan behövlig gynekologisk kirurgi som operationer av livmoderframfall i olika former, säger Ellinor Ädelroth.

* Även om det administrativa ansvaret för SSV-projektet läggs på sjukhuset, så kommer PMU även fortsättningsvis att stödja SSV-projektet ekonomiskt.

Fakta
– År 2014 tog SSV-projektet emot 44,2 procent av alla kända våldtäktsfall i Syd Kivu. (Enligt officiell statistik, IPS och UNFDP).
– År 2014 tog SSV-projektet emot 2516 patienter, varav 1670 hade utsatts för sexuellt våld och 846 var i behov av högspecialiserad gynekologisk vård.
– År 2014 kom 84 barn under 10 år in för behandling efter brutal våldtäkt.
– Patienter vittnar om att förövarna allt oftare är okända civila, snarare än rebellgrupper eller regeringssoldater.

Så här kan du ge ditt stöd

1. Bli månadsgivare till PMU:s arbete i Kongo – då tar du ett långsiktigt ansvar.

2. Ge en gåva via PG 90 00 50-6. Märk den “Panzisjukhuset”.

3. SMS:a PANZI100 till 72980 för att skänka 100kr.

För mer information

Panzirapporten 2014